Зовнішній державний борг України та його вплив на фінансову безпеку держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В теоретичні частині кваліфікаційної роботи автор розглянув соціально – економічну сутність державного боргу та причини його виникнення. Аналітична частина роботи представлена у вигляді аналізу стану та динаміки зовнішнього державного боргу, оцінки впливу державного боргу на фінансову безпеку держави. За результатами дослідження було запропоновано напрями покращення врегулювання зовнішніх зобов’язань з урахуванням фінансової безпеки. In the theoretical part of the qualification work, the author considered the socio-economic essence of the state debt and the reasons for its occurrence. The analytical part of the work is presented in the form of an analysis of the state and dynamics of the external state debt, an assessment of the impact of the state debt on the state's financial security. According to the results of the study, directions for improving the settlement of external obligations were proposed, taking into account financial security.
Опис
Ключові слова
боргове навантаження, боргова політика, внутрішній борг, зовнішній борг, фінансова безпека, debt burden, debt policy, internal debt, external debt, financial security
Бібліографічний опис
Підгайна К. А. Зовнішній державний борг України та його вплив на фінансову безпеку держави : кваліфікаційна робота / К. А. Підгайна ; наук. кер. Н. М. Давиденко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 62 с.