Нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Анотація
У статті досліджено нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України, зокрема основні нормативи діяльності банків у системі заходів регулятивного впливу Національного банку України, їхній вплив на фінансову стабільність банківської системи України та визначено можливості вдосконалення правового врегулювання у цій сфері. The article analyzes the regulatory and legal aspects of banking regulation and ensuring the reliability of the banking system of Ukraine, in particular, the basic norms of the banks' activity in the system of regulatory influence of the National Bank of Ukraine, their impact on the financial stability of the Ukrainian banking system, and the possibilities for improving the legal regulation in this area.
Опис
Ключові слова
Економічні нормативи; капіталізація; Національний банк України; правове регулювання; регулятивний капітал, Economic norms; capitalization; National Bank of Ukraine; legal regulation; regulatory capital.
Бібліографічний опис
Нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, О. Г. Боднарчук, О. І. Боднарчук, А. С. Політова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – № 28. – С. 26–35. – Режим доступу : http://fkd.org.ua/issue/view/9890
Зібрання