Методичні підходи до статистичної оцінки ефектів агресивного податкового планування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
Стаття присвячена висвітленню розроблених у країнах ОЕСР показників оцінки масштабів агресивного податкового планування для того, щоб на цій основі розробити власну вітчизняну модель протидії таким негативним проявам у податковій сфері. The article is devoted to coverage of developed OECD indicators for assessing the scale of aggressive tax planning so that on this basis to develop their own national model against such negative manifestations in the tax area.
Опис
Ключові слова
агресивне податкове планування, податкова інверсія, недоотримані податкові надходження, надлишкові податкові надходження, aggressive tax planning, tax inversion, foregone tax revenues, excessive tax revenues
Бібліографічний опис
Новицька Н. В. Методичні підходи до статистичної оцінки ефектів агресивного податкового планування / Н. В. Новицька // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – Вип. 1. – С. 138–146.
Зібрання