Потерпілий в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню потерпілого як елемента криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми. Досліджено структуру особи потерпілого та особливості її формування, розглянуто класифікацію потерпілих. Визначено віктимні ситуації, які виникають при вчиненні неповнолітніми крадіжок, грабежів та розбійних нападів. The article investigates the victim as part of criminological characteristics of thefts, robberies and robberies committed by juveniles. The structure of the individual victim and the peculiarities of its formation, considered the classification of victims. Definitely victimization situations that arise when committing minor thefts, robberies and robberies.
Опис
Ключові слова
жертва злочину, потерпілий, криміналістична характеристика, неповнолітній, віктимність, віктимна ситуація, крадіжка, грабіж, розбійний напад, crime victims, victim, forensic characterization, minor, viktymnist, victimization situation, theft, burglary, robbery
Бібліографічний опис
Сіренко О. В. Потерпілий у криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми / О. В. Сіренко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – № 2. – С. 156–161.
Зібрання