Гуманітарні складові економічного розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ.
Анотація
У даній статті узагальнено теоретичні засади гуманітарних складових економічного розвитку, які в сукупності створюють гуманітарну економіку країни, а також викладено основні положення щодо таких окремих її явищ як економіка знань і фінансова грамотність населення, виявлено основні показники, що зумовлюють потребу їх використання та подальшого розвитку в Україні для прогресування гуманітарної економіки. This article summarizes the theoretical principles of humanitarian components of economic development, which combine to create a humanitarian economy and sets out basic provisions for those of its individual phenomena as the knowledge economy and the financial literacy of the population, found the key indicators that determine the need for their use and further development in Ukraine for humanitarian progressing economy.
Опис
Ключові слова
гуманітарні складові, економічний розвиток, економічне зростання, гуманітарна економіка, економіка знань, фінансова грамотність., components humanitarian, economic development, economic growth, humanitarian economy, the knowledge economy, financial literacy.
Бібліографічний опис
Болдова А. А. Гуманітарні складові економічного розвитку в Україні / А. А. Болдова / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця : міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція, 22 лютого 2017 р. / Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – С. 16–20.
Зібрання