Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції

Анотація
У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів та права в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції. Results of scientific research on topical issues of economy, finance and law in the conditions of European integration and the global competition are covered in the collection of materials of the International scientific and practical conference.
Опис
Ключові слова
фінанси, економіка, право, євроінтеграція, глобалізаційні процеси, конкуренція, економічний розвиток, finance, economics, law, European integration, processes of globalization, competition, economic development
Бібліографічний опис
Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листопада 2020 р. / ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України, Ірпінський державний коледж економіки та права. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 308 с.