Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан і основні проблеми функціонування харчової промисловості України, перспективи та основні напрямки її розвитку, шляхи та способи підвищення конкурентоспроможності галузевої продукції. The article examines the current state and main problems of the food industry in Ukraine, prospects and main directions of its development, ways and means of increasing the competitiveness of industrial products.
Опис
Ключові слова
харчова промисловість, виробництво, ефективність, конкурентоспроможність харчової промисловості., food industry, production, efficiency, competitiveness of the food industry.
Бібліографічний опис
Тушинська Л. М. Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України / Л. М. Тушинська, Т. М. Чорна // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 230–235.
Зібрання