Проблеми розвитку та напрями державного фінансування аграрного сектора економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Полісся
Анотація
Авторами класифіковано основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки за рівнями виникнення, вирішення яких потребує державного фінансування. Проведено аналіз сучасного стану розвитку аграрного сектору та основні фактори його економічного зростання. Досліджено зарубіжний досвід державного фінансування в рамках реалізації державної аграрної політики у порівнянні з вітчизняними реаліями. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці та реалізації державних програм фінансування і бюджетного забезпечення аграрного виробництва. The authors classified the main problems of the agricultural sector in arising levels, solution requires public funding. Analysis of the current state of the agricultural sector and its main factors of economic growth is done. Foreign experience of state funding as part of the state agrarian policy in comparison with domestic realities is provided. The results of research can be used in the development and implementation of state program funding and budget supporting of agricultural production.
Опис
Ключові слова
розвиток; проблема; аграрний сектор; валова продукція; державне фінансування; продуктивність праці., development; problem; agricultural sector; gross output; state funding; labor productivity.
Бібліографічний опис
Martynenko V. V. State funding problems and directions in agricultural sector / V. V. Martynenko, O. M. Paliukh // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (1). – С. 162–168.
Зібрання