Податкова конкуренція як засіб впливу на мінімізацію сплати податкових платежів

Анотація
Розглядається податкова конкуренція та питання запровадження податкових стимулів як можливої відповіді на зовнішні виклики з метою економічного зростання й залучення інвестицій. Tax competition and the introduction of tax incentives as a possible response to external challenges for economic growth and investment are considered.
Опис
Ключові слова
податкова система, податкова конкуренція, адміністрування податків і зборів, міжнародна податкова система, tax system, tax competition, administration of taxes and fees, international tax system
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Податкова конкуренція як засіб впливу на мінінмізацію сплати податкових платежів / О. О. Сластьоненко, Д. М. Костючик // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України : зб. матер. ІІІ Наук.-практ. круглого столу, 15 травня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь, 2020. – С. 51–53.
Зібрання