Особливості адміністративної юстиції в окремих країнах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
У статті розглянуто теоретично-правові засади та особливості адміністративної юстиції в окремих країнах, а також визначені найбільш ефективні напрямки удосконалення адміністративного судочинства України та шляхи запровадження іноземного досвіду. The article deals with the theoretical and legal principles and peculiarities of administrative justice in individual countries, as well as identifies the most effective directions for improvement of administrative legal proceedings of Ukraine and ways of introducing foreign experience.
Опис
Ключові слова
адміністративна юстиція, nконтинентальна правова система, англосаксонська правова система, трьох ланкова система адміністративних судів, публічно-правові спори, адміністративні санкції, адміністративні стягнення, європейські стандарти, Рада Європи., administrative justice, continental legal system, Anglo-Saxon legal system, three-link system of administrative courts, public-law disputes, administrative sanctions, administrative penalties, European standards, Council of Europe.
Бібліографічний опис
Параниця С. П. Особливості адміністративної юстиції в окремих країнах / С. П. Параниця, Д. І. Змитрович // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 359–361.
Зібрання