Конкурентоспроможність економіки та економічна безпека України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У даному матеріалі визначено конкурентоспроможність національної економіки як один з факторів забезпечення економічної безпеки України. This material is defined the competitiveness of the national economy as one of the factors contributing to the economic security of Ukraine.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, конкурентоспроможність, Індекс глобальної конкурентоспроможності, рівень., economic security, competitiveness, global competitiveness index, level.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Конкурентоспроможність економіки та економічна безпека України / В. В. Мартиненко // Питання сучасної науки та освіти : матер. сьомої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 11–13 липня 2011р. / Ін-т наукового прогнозування, Кримський ін-т економіки та господарського права (Севастопольська філія) [та ін.]. – К., 2011. – С. 28–30..
Зібрання