Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі

Анотація
У статті розглядаються проблемні питання фінансової безпеки держави. Обґрунтовано важливість прийняття законопроекту Про фінансову безпеку держави. The article the issues of financial security of the state are considered. The importance of adopting the bill on the financial security of the state is substantiated.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, фінансова безпека держави, національна безпека., financial security, financial security of the state, national security.
Бібліографічний опис
Бригінець О. О. Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі / О. О. Бригінець , Л. М. Касьяненко // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. – Київ, 2018. – С. 240 – 248.
Зібрання