Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У збірнику наукових праць розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми економіки природокористування в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: економічному механізму управління природокористуванням і охороною НПС; інституційно-правовим засадам охорони і раціонального використання природних ресурсів; сучасним видам науково-практичної діяльності в галузі охорони НПС; сталому розвитку України та її регіонів. The collection of research papers considers relevant theoretical, methodological and practical problems of environmental economics in the modern period and in the future. Much attention is paid to the economic mechanism of environmental management and protection of the NPC; institutional and legal framework of conservation and rational use of natural resources; modern types of scientific and practical activity in the field of NPS; stable development of Ukraine and its regions.
Опис
Ключові слова
проблеми економіки природокористування; економічний механізм управління природокористуванням і охороною НПС; інституційно-правові засади охорони природних ресурсів; сталий розвиток України., problems of environmental economics; economic mechanism of environmental management and protection of the NPC; institutional and legal foundations of natural resources conservation; stable development of Ukraine.
Бібліографічний опис
Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи : зб. наукових пр. за матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (ЕПК – 2016), 29 березня 2016 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Кафедра техногенно-екологічної безпеки. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 442 с.