Україно-російський конфлікт як приклад «гібридної війни» в сучасному світі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Wyzwania bezpieczenstwa miedzynarodowego
Анотація
В статті розглядаються основні характерні складові україно-російського збройного протистояння, аналізуються питання реформування Збройних Сил України, вступу її до НАТО та дається визначення поняттю «гібридна війна». Автор окреслює шляхи подолання україно-російського конфлікту, формує пріоритетні завдання української влади щодо забезпечення національної безпеки держави. The article deals with the main features of the Ukrainian-Russian armed confrontation, analyzes the issues of reforming the Armed Forces of Ukraine, its accession to NATO, and defines the concept of "hybrid war". The author outlines ways to overcome the Ukrainian-Russian conflict, shapes the priority tasks of the Ukrainian authorities in ensuring the national security of the state.
Опис
Ключові слова
збройний конфлікт, цивілізаційний конфлікт, гібридна війна, інформаційна війна, національна безпека., armed conflict, civilization conflict, hybrid war, information warfare, national security.
Бібліографічний опис
Шевчук В. А. Україно-російський конфлікт як приклад «гібрідної війни» в сучасному світі / В. А. Шевчук // Wyzwania bezpieczenstwa miedzynarodowego. – 2017. – P. 206–219.
Зібрання