Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Збірник містить матеріали ІV науково-практичного інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації», який проходив 25 лютого – 7 березня 2019 р. У збірнику розкрито концептуальні засади розвитку фіскальної політики в умовах євроінтеграції, досліджено проблеми та напрями вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні, а також проаналізовано міжнародний досвід із запобігання корупції у фіскальній сфері й можливість упровадження зарубіжних методик у діяльність фіскальних органів України. The collection contains materials of the IV scientific-practical Internet seminar "Fiscal policy in terms of macroeconomic stabilization", which took place from February 25 to March 7, 2019. The book presents the conceptual foundations of the development of fiscal policy in the conditions of European integration, investigates the problems and directions of improving the system of tax administration and meeting in Ukraine, as well as international experience in preventing corruption in the fiscal sphere and the possibility of introducing foreign methods in the activity of fiscal authorities of Ukraine.
Опис
Ключові слова
податок, оподаткування, податкова політика, податкова система адміністрування податків, детінізація податкових відносин, tax, taxation, tax policy, tax system, administration of taxes, tax relations deshadowing
Бібліографічний опис
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. IV наук.-практ. інтернет-семінару, 25 лютого – 7 березня 2019 р., Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний ін-т фіскальної політики. ; редкол. : В. І. Коротун, С. С. Брехов [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 168 с.