Видатки бюджету на економічну діяльність держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі автор розглядає особливості фінансування економічної діяльності держави за рахунок видатків державного бюджету, здійснює аналіз видатків державного бюджету України. У підсумку запропоновані шляхи зростання обсягів фінансування видатків на економічну діяльність. In the work, the author examines the peculiarities of financing the state's economic activity at the expense of state budget expenditures, analyzes the state budget expenditures of Ukraine. As a result, ways of increasing the volume of financing of expenditures on economic activity are proposed.
Опис
Ключові слова
державний бюджет, видатки державного бюджету, економічна діяльність, state budget, state budget expenditures, economic activity
Бібліографічний опис
Вільгурський І. В. Видатки бюджету на економічну діяльність держави : кваліфікаційна робота / І. В. Вільгурський ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 54 с.