Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У монографії вперше у вітчизняній релігієзнавчій та богословській думці здійснено цілісний філософсько-релігієзнавчий аналіз методології православної теології в її передигмальних трансформаціях. Доведено, що методологія православної теології слугує мовою для богословської та релігійно-філософської думки, необхідною для її конституювання та конкретизації в контексті вирішення нагальних світоглядних проблем релігійних спільнот. Виявлено шляхи філософізації теології, її модернізації, періодичного відновлення традиційної теорії єдності трьох теологій: природної, догматичної та містичної Видання рекомендоване філософам, релігієзнавцям, богословам. In the monograph, for the first time in domestic religious and theological thought, a holistic philosophical and religious analysis of the methodology of Orthodox theology in its predigmal transformations was carried out. It is proven that the methodology of Orthodox theology serves as a language for theological and religious-philosophical thought, necessary for its constitution and concretization in the context of solving urgent worldview problems of religious communities. Ways of philosophizing theology, its modernization, periodic restoration of the traditional theory of the unity of three theologies: natural, dogmatic, and mystical are revealed. The publication is recommended for philosophers, religious scholars, and theologians.
Опис
Ключові слова
теологія, ідентичність, методологія, історіографія, філософія, християнство, Візантія, православна теологія, theology, identity, methodology, historiography, philosophy, Christianity, Byzantium, Orthodox theology
Бібліографічний опис
Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях : монографія [Електронний документ] / Г. В. Христокін ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 404 с.
Зібрання