Безпека ринку фінансових послуг на основі системного нагляду та надійного фінансового контролю

dc.contributor.authorМельник Олена Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorMelnyk Olena Petrivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-03-05T11:29:33Z
dc.date.available2024-03-05T11:29:33Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ статті звертається увага на правових рамках та обмеженнях ринку фінансових послуг, які забезпечать гарантії фінансової безпеки держави та споживачів фінансових послуг і зменшать рівень ризику. Проаналізовано способи державного регулювання, в тому числі, таку його форму як нагляд та контролю. Обґрунтовується, що стабільність ринку фінансових послуг в цілому, забезпечується фінансовою стійкістю окремого суб’єкта. Для її забезпечення виникає необхідність проведення виїзних перевірок, які здатні оцінити достовірність інформації у поданих звітах, своєчасність виконання зобов’язань та дотримання економічних нормативів. В статті приділяється увага обов’язковості створення та існування підрозділів внутрішнього аудиту та використання послуг зовнішніх аудиторів, що сприятиме стабільності та фінансовій безпеці діяльності надавачів фінансових послуг. The article draws attention to the importance of the financial services market for the development of all areas of the economy. This market is necessary for the attraction of financial resources and the possibility of directing them to the functioning of both the branches of the state and individual farms. Emphasis is placed on the fact that the provision of financial services and the functioning of the financial services market require a stricter legal framework and restrictions that will ensure the financial security of the state and consumers of financial services and reduce the level of risk. The publication pays attention to the importance of state regulation, including its form of supervision and control. Constant monitoring and a variety of sources of information contribute to the timeliness of taking measures to prevent risks and stabilize the situation on the financial services market. Supervision is carried out on the basis of reporting data, analysis of external and internal risks, assessment of the economic situation, as well as the results of inspections of financial service providers. It is substantiated that the stability of financial services as a whole is ensured by the financial stability of an individual subject. To ensure this, it is necessary to carry out on-site inspections that are able to assess the reliability of information in submitted reports, the timeliness of fulfilling obligations to service consumers and compliance with economic standards. The article focuses on the necessity of creating and providing internal audit units and using the services of external auditors, which contribute to the stability and financial security of the activities of financial service providers.
dc.identifier.citationМельник О. П. Безпека ринку фінансових послуг на основі системного нагляду та надійного фінансового контролю / О. П. Мельник // Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу». – 2022. – № 4 (81). – С. 105–109.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32782/2523-4269-2022-81-4-1-105-109
dc.identifier.issn2523-4269
dc.identifier.urihttps://ljd.dnuvs.ukr.education/wp-content/uploads/2023/03/4-1_2022.pdf
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1513
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЗбірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу»
dc.relation.ispartofseries№ 4 (81).
dc.relation.isreferencedby1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. Постановою Правління НБУ від 28 серп. 2001 р. № 368. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text 2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 груд. 2017 р. № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 5. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків: Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text 6. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 19 черв. 2020 р. № 738-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text 8. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: монографія. Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. 504 с. 9. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2012. 428 с.
dc.subjectринок фінансових послуг, державне регулювання, нагляд, спостереження, контрольuk_UA
dc.subjectfinancial services market, state regulation, supervision, surveillance, controlen_EN
dc.titleБезпека ринку фінансових послуг на основі системного нагляду та надійного фінансового контролю
dc.title.alternativeSecurity of the financial services market based on systemic supervision and reliable financial control
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_1024.pdf
Розмір:
387.37 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання