Консультування з обліку та оподаткування витрат операційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження і розробка пропозицій по веденню бухгалтерського обліку та оподаткуванню витрат операційної діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади обліку, оподаткування та аналізу витрат операційної діяльності на підприємствах України. Об’єктом дослідження є обліково-аналітичний та податковий процес ПАТ „Південний ГЗК”. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку, оподаткування та аналізу витрат операційної діяльності на підприємствах України. The purpose of the study is to research and develop proposals for accounting and taxation of operating expenses of an enterprise. The subject of the study is the theoretical, methodological and practical principles of accounting, taxation and analysis of operating expenses at Ukrainian enterprises. The object of the study is the accounting, analytical and taxation process of PJSC "Southern GOK". The practical significance of the results obtained is in proposals for improving accounting, taxation and analysis of operating expenses at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, витрати, облік, контроль, консультування, taxation, expenses, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Гришко Є. В. Консультування з обліку та оподаткування витрат операційної діяльності : кваліфікаційна робота / Є. В. Гришко ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 92 с.