Вплив податкової політики на формування бюджетних коштів України

dc.contributor.authorЦимбалюк Анатолій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorЦимбалюк Світлана Ярославівнаuk_UA
dc.contributor.authorTsymbaliuk Anatolii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorTsymbaliuk Svitlana Yaroslavivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-02T11:04:33Z
dc.date.available2023-06-02T11:04:33Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractРозкрито сутність і вплив податкової політики на формування дохідної частини бюджетів та надходжень до державних цільових позабюджетних коштів. Доведено, що формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення податкових надходжень, зміни форми оподаткування, бази та ставок, надання певних пільг окремим галузям, групам населення може сприяти зростанню чи спаданню господарської активності, створювати сприятливу кон ’юнктуру ринку та умови для розвитку пріоритетних галузей економіки, сприяти реалізації збалансованої соціальної політики. The essence and influence of tax policy on the formation of the revenue side of budgets and revenues to the state target extra-budgetary funds are revealed. It is proved that by forming tax policy, the state by increasing or decreasing tax revenues, changing the form of taxation, base and rates, providing certain benefits to certain industries, groups of the popidation can increase or decrease economic activity, create favorable market conditions and conditions for priority development, sectors o f the economy, to promote a balanced social policy.
dc.identifier.citationЦимбалюк А. Вплив податкової політики на формування бюджетних коштів України / А. Цимбалюк, С. Цимбалюк // ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – С. 198–202.
dc.identifier.isbn978-966-337-653-0
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/397
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.isreferencedby1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: із змінами та допов.: станом на 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D 1 %80#Т ext (Дата звернення: 20.10.2021). 2. Економічна енциклопедія: у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ: Вид. центр «Академія», 2001. Т. 2. 848 с. 3. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Дата звернення: 21.10.2021). 4. Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15.12.2020 № 1082-ІХ: із змінами та допов.: станом на 21.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/l 082-20#Text (Дата звернення: 22.10.2021). 5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI: із змінами та допов.: станом на 29.09.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2456- 17#Text (Дата звернення: 22.10.2021).uk_UA
dc.subjectподаткова політика, податкові надходження, формування бюджетів, бюджетні кошти, бюджетно-податкова політика.uk_UA
dc.subjecttax policy, tax revenues, budget formation, budget funds, budget and tax policy.en_EN
dc.titleВплив податкової політики на формування бюджетних коштів України
dc.title.alternativeThe influence of tax policy on the formation of budget funds of Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2021_IR_78.pdf
Розмір:
456.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання