Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі автор розглянув сутність державної фінансової підтримки підприємництва, форми та методи її практичної реалізації. В аналітичній частина автором досліджено методи та інструменти державної фінансової підтримки, проаналізовано ефективність державної фінансової підтримки підприємництва в Україні. У підсумку були розглянуті проблеми реалізації державної фінансової підтримки та перспективи їх мінімізації. In the qualifying work, the author considered the essence of state financial support for entrepreneurship, the forms and methods of its practical implementation. In the analytical part, the author researched methods and tools of state financial support, analyzed the effectiveness of state financial support of entrepreneurship in Ukraine. As a result, the problems of implementation of state financial support and the prospects of their minimization were considered.
Опис
Ключові слова
державна фінансова підтримка, підприємництво, state financial support, entrepreneurship
Бібліографічний опис
Цубера Д. О. Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні : кваліфікаційна робота / Д. О. Цубера ; наук. кер. Г. С. Мельничук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 61 с.