Академік Микола Кащенко як організатор роботи акліматизаційного саду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Чернівецького університету
Анотація
У статті автор досліджує академіка М. Ф. Кащенка в галузі акліматизації. Доповнено біографію вченого за особовим архівним фондом. Розкрито організаційні навички діяльності, визначено місце і роль вченого у галузі біологічної науки та культури в першій третині ХХ ст. Досліджено історію створення Акліматизаційного саду. Відзначено популяризацію наукових знань та широкі різнобічні інтереси вченого. In the article, the author studies academician M. F. Kashchenko in the field of acclimatization. The biography of the scientist is supplemented by the personal archival fund. The organizational skills of the activity are revealed, the place and role of the scientist in the field of biological science and culture in the first third of the twentieth century are determined. The popularization of scientific knowledge and the wide and diverse interests of the scientist are noted.
Опис
Ключові слова
М. Кащенко, академік, вчений, професор, акліматизація, Акліматизаційний сад., M. Kashchenko, academician, scientist, professor, acclimatization, Acclimatization garden.
Бібліографічний опис
Готра О. Академік Микола Кащенко як організатор роботи акліматизаційного саду [Електронний ресурс] / О. Готра // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. – 2016. – № 2. – С. 59–65.
Зібрання