Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінологія, кримінальна відповідальність, запобігання і протидія корупції, злочинність, Інтерпол, смертна кара, тероризм, організована злочинність, ухилення від сплати податків, протиправна діяльність, criminal law, criminology, criminal responsibility, prevention and counteraction of corruption, crime, Interpol, death penalty, terrorism, organized crime, tax evasion, illegal activity
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права : у 4-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України, кафедра кримінального права та кримінології. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 4. – 314 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 19).