Корумпованість сфери охорони здоров’я в Україні: реалії сьогодення та шляхи її подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»
Анотація
У статті досліджено сутність та особливості корупції у галузі охорони здоров’я. Автори розглянули фактори, що впливають на розвиток корупційних практик у медичній галузі, представлені статистичні мотиви та варіанти підкупу пацієнтами медичного персоналу. In the article the nature and peculiarities of corruption in the health sector are explored. The authors examined the factors that influence the development of corrupt practices in the medical field, statistics motives and options of bribery by patients to medical personnel are presented.
Опис
Ключові слова
корупція, охорона здоров’я, правова культура, правопорушення, corruption, health care, legal culture, offense
Бібліографічний опис
Мельниченко А. О. Корумпованість сфери охорони здоров’я в Україні: реалії сьогодення та шляхи її подолання / А. О. Мельниченко, Л. А. Жерж // Кримінально-правові та кримінологічні засоби запобігання корупції : зб. тез допов. студентської наук.-практ. конф., 5 квітня 2017 р., Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. кримін. права та кримінології, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 169–176.
Зібрання