Бюджетна децентралізація в Україні у контексті євроінтеграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні засади бюджетної децентралізації та етапи реформи бюджетної децентралізації в Україні. В другому розділі автор дослідив склад та структуру місцевих доходів місцевих бюджетів з точки зору доходної та видаткової частини. Завершальним етапом роботи є дослідження перспектив подальшого розвитку бюджетної децентралізації. The theoretical basis of budget decentralization and the stages of budget decentralization reform in Ukraine are considered in the qualification work. In the second chapter, the author investigated the composition and structure of local revenues of local budgets from the point of view of the revenue and expenditure parts. The final stage of the work is a study of the prospects for the further development of budget decentralization.
Опис
Ключові слова
бюджетна децентралізація, доходи місцевих бюджетів, євроінтеграційні процеси, budgetary decentralization, revenues of local budgets, European integration processes
Бібліографічний опис
Чурілова А. В. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті євроінтеграційних процесів : кваліфікаційна робота / А. В. Чурілова ; наук. кер. Н. М. Давиденко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 61 с.