Роль сучасних інформаційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : ФОП Однорог Т. В.
Анотація
Публічне управління є одним із визначальних інститутів сучасного суспільства. За роки незалежності в Україні закладалися основи публічного управління як спеціальної наукової теорії, характерною особливістю якої є сучасний міждисциплінарний тип знань, притаманний інформаційному суспільству, суспільству знань. Особливого значення у сферу публічного управління та адміністрування набуває запровадження цифрових технологій. Public administration is one of the defining institutions of modern society. During the years of independence in Ukraine laid the foundations of public administration as a special scientific theory, a characteristic feature of which is the modern interdisciplinary type of knowledge inherent in the information society, the knowledge society. The introduction of digital technologies is becoming especially important in the field of public administration.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, публічному управління, публічне адміністрування, information technology, public administration, public administration
Бібліографічний опис
Федун І. В. Роль сучасних інформаційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні / І. В. Федун, І. І. Самойлова // Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р., Мелітополь, Україна / Мін-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Дмитра Моторного [та ін.]. – Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2019. – С. 94–96.
Зібрання