Правове регулювання фінансово – контрольних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – Київ
Анотація
У статті аналізується сутність фінансового контролю, процесуальна форма діяльності організації фінансового контролю, розкривається специфіка контрольного процесу. Акцентується увага, що правова форма визначає положення суб`єктів контрольних відносин, завдання, принципи організації контролю. The article analyzes the essence of financial control, the procedural form of the activity of the organization of financial control, reveals the specifics of the control process. It is accentuated that the legal form defines the position of subjects of control relations, tasks, principles of organization of control.
Опис
Ключові слова
фінансові ресурси, фінансовий контроль, фінансова діяльність, процесуальна процедура, контрольний процес., financial resources, financial control, financial activity, procedural procedure, control process.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. Правове регулювання фінансово – контрольних правовідносин / Л. Касьяненко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – Київ, 2018. – № 4 (40). – С. 115–119.
Зібрання