Можливості веб-платформи infogram у візуалізації даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка
Анотація
У тезі розглядаються можливості веб - платформи infogram та її візуалізація даних. Розглянуті методи та підходи інфографіки, проведено аналіз даної платформи в цілому. The thesis considers the possibilities of the web platform infogram and its data visualization. Methods and approaches of infographics are considered, the analysis of this platform as a whole is carried out.
Опис
Ключові слова
інформаційний контент, інформаційний простір, інфографіка, information content, information space, infographics.
Бібліографічний опис
Клиндух Д. Можливості веб-платформи infogram у візуалізації даних / Д. Клиндух, С. Заєць // Науковий пошук у сфері обробки та аналізу статистичних даних : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня 2020 р., м. Житомир / Мін-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 20–29.
Зібрання