Реформування корпоративного менеджменту в контексті міжнародного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби
Анотація
Проведено аналіз особливостей трансформації ринку управління бізнесом та запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення операційної ефективності на макро-, мезо- та мікрорівнях. Визначено роль знань та інформації як джерела підвищення ефективності корпоративного управління на різних функціональних рівнях міжнародного бізнесу. Запропоновано теоретичні методи, спрямовані на характеристику трансформації ринку управління бізнесом, які можуть бути використані як основа практичних пропозицій щодо встановлення його ефективних функцій. Доведено, що підвищення ефективності управління міжнародними комерційними підприємствами та спосіб позбавлення від економічних системних криз залежать від раціональних відносин між підприємствами, країнами та міжнародною спільнотою. Запропоновані в роботі теоретичні методи вирішення особливостей реформи управління міжнародними комерційними підприємствами можуть бути покладені в основу практичних пропозицій щодо встановлення ефективних функцій на макро- та мікрорівнях. The analysis of the features of the transformation of the business management of the market and to propose practical recommendations to improve operational efficiency at the macro-, meso- and micro-levels. The role of knowledge and information as sources of growth of efficiency of enterprise management at all levels of functioning in international business is defined. The proposed theoretical approaches to the peculiarities of the market transformation of enterprise management can form the basis of practical recommendations for establishing their effective functioning. It is proved that the increase in the efficiency of management of enterprises of international business, the way out of 116 ISSN 2617-5940 Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, випуск 1-2, 2020 the systemic crisis of the economy, as a whole, depends on the rational relations between enterprises, the state and the world community. In an economy of inversion type, where recombined property is dominant, this principle is not realized. Today, the state can not establish full control over the enterprise, and the enterprise has no real economic autonomy. The theoretical approaches to the peculiarities of the transformation of management of international business enterprises proposed in the work can form the basis of practical recommendations for establishing their effective functioning at the macro- meso- and micro-levels.
Опис
Ключові слова
менеджмент підприємства, міжнародний менеджмент, інверсійний тип, міжнародний бізнес, макро- мезо- і мікрорівень., enterprise management, international management, inversion type, international business, macro-meso- and micro-level.
Бібліографічний опис
Канцур І. Г. Реформування корпоративного менеджменту в контексті міжнародного бізнесу / І. Г. Канцур, М. А. Нізельська // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби. – 2020. – № 1-2. – С. 114–126.
Зібрання