Бухгалтерський облік земель та інформаційне забезпечення їх оподаткування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збалансоване природокористування
Анотація
У статті досліджено теоретико-методичні засади обліку землі то обґрунтовано необхідність накопичення у системі бухгалтерського обліку більш повної інформації щодо наявної у підприємства землі. The article investigates the theoretical and methodological principles of land accounting and substantiates the necessity of accumulating in the accounting system more complete information about the land available in the enterprise.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік землі, земельна ділянка, земельний податок, нормативне грошове оцінювання земельної ділянки, основні засоби, land accounting, land, land tax, statutory monetary valuation of land, fixed assets
Бібліографічний опис
Занько Б. М. Бухгалтерський облік земель та інформаційне забезпечення їх оподаткування / Б. М. Занько // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 3. – С. 112–115.
Зібрання