Перспективні напрями залучення капіталу – обліковий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України – Київ
Анотація
Розкрито значення обліково-аналітичного забезпечення управління як одного з базових критеріїв, на основі якого формуються прийняття рішення, щодо майбутніх інвестицій з боку інвестора. У цьому контексті досліджено проблемні питання, які виникають в обліку та заважають аграрним компаніям реалізовувати перспективні напрями залучення капіталу. The significance of accounting and analytical support to management as one of the basic criteria on which are formed decision regarding future investments by the investor. In this context, we study the problematic issues that arise in accounting and interfere with agricultural companies to implement promising areas for attracting capital.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, інвестування, фінансова звітність, фінансові інструменти., accounting, investment, financial reporting, financial instruments.
Бібліографічний опис
Економіка, аграрний менеджмент, бізнес
Зібрання