Система соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика

dc.contributor.authorМіщенко Богдан Миколайович
dc.contributor.authorMishchenko Bohdan Mykolayovych
dc.date.accessioned2023-03-30T07:32:52Z
dc.date.available2023-03-30T07:32:52Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЗа результатами дослідження сформульовані теоретичні узагальнення, практичний аналіз та ропозиції можуть бути використані для вдосконалення соціального страхування України. Одержані результати можуть бути використані на практиці з метою усунення негативних впливів на систему соціального страхування. Based on the results of the research, the theoretical generalizations, practical analysis and proposals can be used to improve the social insurance of Ukraine. The obtained results can be used in practice to eliminate negative effects on the social insurance system.
dc.identifier.citationМіщенко Б. М. Система соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика : кваліфікаційна робота / Б. М. Міщенко ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 50 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/144
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectсоціальне страхування, зарубіжний досвід, вітчизняна практика, дохід, видатки.
dc.subjectsocial insurance, foreign experience, domestic practice, income, expenses.
dc.titleСистема соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика
dc.title.alternativeSocial insurance system: foreign experience, domestic practice
dc.typeOther
Файли