Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Автори спрямували свій науковий пошук на інноваційні освітні технології в Україні: проблеми і перспективи розвитку фітнесу та рекреації; теоретико-методологічні засади вивчення проблеми та впровадження результатів НДР у заклади середньої, вищої та позашкільної освіти; військова, професійно-прикладна, спеціальна фізична та бойова підготовка; національно-патріотичне виховання; перспективи розвитку фітнес-індустрії в Україні; олімпійські та людські цінності. The authors focused their scientific research on innovative educational technologies in Ukraine: problems and prospects for the development of fitness and recreation; theoretical and methodological principles of studying the problem and implementing the results of the NDR in institutions of secondary, higher and extra-curricular education; military, professional-applied, special physical and combat training; national and patriotic education; prospects for the development of the fitness industry in Ukraine; Olympic and human values.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, physical culture, sport
Бібліографічний опис
Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом : матер. круглого столу з міжнародною участю, присвячені Дню науки, м. Ірпінь, 20 травня 2021 р. [Електронний документ] / [упоряд. : З. М. Діхтяренко] ; Мін-во фінансів Укр., Мін-во освіти і науки Укр., Ун-т держ. фіск. служби України [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 166 с.