Оцінка ефективності функціонування податкових органів: світовий досвід та можливості його адаптації в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження міжнародного досвіду ключових індикаторів результативності діяльності податкових органів, розробка та застосування системи таких індикаторів для використання в Україні, яка б відображала ефективність ДПС у виконанні покладених на неї функцій. Предметом дослідження є діяльність органів ДПС України. Об’єктом дослідження є механізм функціонування податкових органів. За результатами дослідження сформульовані напрямки удосконалення оцінки ефективності функціонування податкових органів в Україні. The purpose of the study is to investigate the international experience of key performance indicators of tax authorities, to develop and apply a system of such indicators for use in Ukraine, which would reflect the effectiveness of the State Tax Service in performing its functions. The subject of the study is the activities of the State Tax Service of Ukraine. The object of the study is the mechanism of functioning of tax authorities. Based on the results of the study, the author formulates directions for improving the assessment of the effectiveness of tax authorities in Ukraine.
Опис
Ключові слова
TADAT, оцінка ефективності, KPI, TADAT, performance evaluation, KPI
Бібліографічний опис
Кирій Ю. В. Оцінка ефективності функціонування податкових органів: світовий досвід та можливості його адаптації в Україні : кваліфікаційна робота / Ю. В. Кирій ; наук. кер. К. І Швабій ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 57 с.