Оподаткування банківської діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро
Анотація
Проаналізовано динаміку податкових надходжень від сплати податків банками до Державного бюджету України. Оцінено перспективи збільшення податкового потенціалу ринку банківських послуг України. The dynamics of tax revenues from the payment of taxes by banks to the State Budget of Ukraine is analyzed. Prospects for increasing the tax potential of the banking services market of Ukraine are assessed.
Опис
Ключові слова
банківська діяльність, оподаткування банків, банківські установи, податкові надходження, податковий потенціал, banking, taxation of banks, banking institutions, tax revenues, tax potential
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Оподаткування банківської діяльності в Україні / Ю. Ю. Вергелюк // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : матер. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., 18 вересня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Одеський нац. політехнічний ун-т. [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – С.26–27.
Зібрання