Формування системи митного аудиту в Україні

Анотація
У виданні визначено та проаналізовано науково-теоретичні та практичні проблеми функціонування системи митного аудиту в Україні з врахуванням досвіду здійснення пост-митного контролю і аудиту в зарубіжних країнах. The publication identifies and analyzes scientific, theoretical and practical problems of the customs audit system in Ukraine, taking into account the experience of post-customs control and audit in foreign countries.
Опис
Ключові слова
митниця, митний аудит, перевірка, митне оформлення, митний контроль, customs, customs audit, inspection, customs clearance, customs control
Бібліографічний опис
Формування системи митного аудиту в Україні : монографія / за заг. ред. О. М. Вакульчик ; Державний наук.-дослід. ін-т митної справи, Академія митної служби України. – Хмельницький : ПП, А. А. Мельник, 2014. – 208 с. – (Серія «Митна справа в Україні» ; т. 25).
Зібрання