Реалізація програмно-цільового підходу в соціально- економічному розвитку об'єднаних територіальних громад

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Білосток
Анотація
В параграфі 4.1. досліджено реалізацію програмно-цільового підходу в соціально- економічному розвитку об'єднаних територіальних громад. Державна політика розвитку регіонів України об’єднаних територіальних громад дозволить зменшити міжрегіональні диспропорції, синергійно об’єднати потенціали міст, селищ і сіл задля досягнення сталого економічного розвитку на інноваційних засадах. In paragraph 4.1. the realization of the program-target approach in social and economic development of the united territorial communities is investigated. The state policy of development of the regions of Ukraine of united territorial communities will allow to reduce interregional disparities, to synergistically unite the potentials of cities, settlements and villages in order to achieve sustainable economic development on an innovative basis.
Опис
Ключові слова
регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток, об’єднана територіальна громада, програмно-цільовий підхід, regional development, socio-economic development, united territorial community, program-target approach
Бібліографічний опис
Гусятинський М. В. Реалізація програмно-цільового підходу в соціально- економічному розвитку об'єднаних територіальних громад / М. В. Гусятинський, А. А. Олешко // Інноваційна модернізація менеджменту в умовах глобальної нестабільності : монографія / М. О. Кужелєв, С. В. Онишко, В. І. Куценко [та ін.] ; за заг. ред. А. Ю. Горбового – Ун-т державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь-Білосток, 2018. – Розд. 4.1. – С. 168–180.
Зібрання