Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
цивільне право, суб’єкти цивільного права, вирішення спорів, авторське право, сімейне право, інтелектуальна власність, нотаріус, арбітраж, захист прав особи на охорону здоров’я, господарське право, господарський процес, civil law, subjects of civil law, dispute resolution, copyright, family law, intellectual property, notary, arbitration, protection of individual rights to health care, economic law, economic process
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права : у 4-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України, кафедра цивільного права, кафедра господарського права і процесу. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 3. – 298 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 19).