Управлінська (адміністративна) діяльність органів контролю в області оподаткування: сутність та види

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltic Journal of Economic Studies
Анотація
Метою дослідження є обґрунтування теоретичної основи управлінської (адміністративної) діяльності контрольних органів у сфері оподаткування у вигляді переліку основних характеристик такої діяльності, положень, що відображають її особливості, а також систематизація ліній і видів такої діяльності. Об'єктом дослідження є соціальні відносини суспільно-правового характеру, пов'язані з діяльністю контролюючих органів у сфері оподаткування. The research objective is to substantiate the theoretical background of the controlling authorities' management (administrative) activity in the area of taxation set out in the form of a list of the substantive characteristics of such activity, the provisions that reflect its peculiarities, as well as the systematization of the lines and types of such activity. The object of the research is the social relations of a public-law nature, related to the activities of the controlling authorities in the area of taxation.
Опис
Ключові слова
управлінська діяльність, адміністративна діяльність, контрольні органи, оподаткування, напрями діяльності., management activity, administrative activity, controlling authorities, taxation, lines of activity.
Бібліографічний опис
Tylchyk O. Management (administrative) activity of the controlling authorities in the area of taxation: essence and types / O. Tylchyk, Y. Riabchenko, O. Popivniak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 5. – P. 343–351.
Зібрання