Проблеми забезпечення належного виконання зобовʼязань зі сплати аліментів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
У статті здійснено аналіз правового регулювання спорів про стягнення аліментів як основної категорії спорів серед всіх шлюбно-сімейних справ. Визначено практичні проблеми вирішення справ щодо примусового стягнення аліментних зобовʼязань з осіб, які злісно ухиляються від цього обовʼязку. В результаті дослідження наведено ряд обґрунтованих висновків та напрямів удосконалення процесу добровільної сплати аліментів в Україні. The article analyzes the legal regulation of alimony disputes as the main category of disputes among marriage and family affairs. Practical problems of solving cases of enforcement of maintenance obligations of individuals who evade this duty maliciously were determined. The study shows a number of well-founded conclusions and directions for improvement of voluntary payment of child support in Ukraine.
Опис
Ключові слова
сімʼя, батьки, діти, правові відносини, аліментні зобовʼязання, виконання рішень, family, parents, children, legal relations, alimony obligations, enforcement of a judgement
Бібліографічний опис
Самілик Л. О. Проблеми забезпечення належного виконання зобовʼязань зі сплати аліментів / Л. О. Самілик, Л. П. Корбут // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 6. – С. 90–92.
Зібрання