Інституціональне забезпечення економічної безпеки національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У даному матеріалі визначено інституційну структуру забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації на рівні державних органів влади. This material is defined institutional structure of ensuring economic security of Ukraine in the conditions of globalization at the level of state authorities.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, інститут, інституційне забезпечення, державні органи влади., economic security, institute, institutional support, state authorities.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Інституціональне забезпечення економічної безпеки національної економіки / В. В. Мартиненко // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 березня 2015 р., Київ. / Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – К., 2015. – С. 100–101.
Зібрання