Аналіз господарської діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
В умовах ринкової економіки виникає нагальна потреба у проведенні об’єктивного та оперативного аналізу діяльності підприємства для забезпечення ефективного господарювання та прийняття управлінських рішень – як оперативних, так і стратегічних. Пропоноване видання включає теоретичну частину до кожної теми, в якій визначається мета і завдання об’єкта аналізу, питання теорії та організації проведення аналітичного процесу й економічного аналізу. Наведені у навчальному посібнику цифрові дані є умовними і можуть бути використані лише для ілюстрації методики розрахунків. Для вирішення практичних завдань, що наведені в посібнику, розроблені додатки. In the conditions of a market economy, there is an urgent need to conduct an objective and operational analysis of the company's activities to ensure effective management and management decisions - both operational and strategic. The proposed publication includes a theoretical part for each topic, which defines the purpose and task of the object of analysis, issues of theory and organization of the analytical process and economic analysis. The numerical data given in the training manual are conditional and can only be used to illustrate the calculation method. Applications have been developed to solve the practical tasks given in the manual.
Опис
Ключові слова
аналіз господарської діяльності, господарська діяльність, analysis of economic activity, economic activity
Бібліографічний опис
Панасюк О. В. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. [Електронне видання] / О. В. Панасюк, А. М. Савченко ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 142 с.