Особливості оптимізації прямого оподаткування з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічні горизонти
Анотація
Головною метою статті є вдосконалення методичного забезпечення оптимізації прямого оподаткування в Україні на основі економіко-математичного моделювання та з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера. Саме оптимізацію оподаткування має бути покладено в основу реформування податкової системи, що має на меті забезпечити максимально можливе збільшення обсягів податкових надходжень до бюджету, та максимальне скорочення ухиляння від сплати податків. The main purpose of the article is to improve the methodological support for optimizing direct taxation in Ukraine, which based on economic and mathematical modeling and taking into account the Dupuit-Laffer effect. It is tax optimization that should be used as the basis for reforming the tax system, the purpose of which is to ensure the maximum possible increase in tax revenues to the budget, and to minimize tax evasion.
Опис
Ключові слова
прямий податок, крива, поверхня, ефект, максимізація, оптимізація, податковий дохід держави., direct tax, curve, surface, effect, maximization, optimization, government tax revenue.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Особливості оптимізації прямого оподаткування з урахуванням ефекту Дюпюї-Лаффера // В. В. Мартиненко // Економічні горизонти. – 2018. – № 3 (6) – С. 78–85, doi: 10.31499/2616-5236.3(6).2018.156321
Зібрання