Зикун Наталія Іванівна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь: Видавництво УДФСУ
Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується доктору наук із соціальних комунікацій, професору, завідувачу кафедри журналістики, української словесності та культури Зикун Наталії Іванівні. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності Н. І. Зикун, містить перелік її публікацій: монографій, підручників, навчально-методичних посібників, статей з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріалів. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться журналістикознавством, публіцистикою, історією української журналістики, жанрологією, медіалінгвістикою. The index continues the series "Portraits of Scientists of the State Federal Service of Ukraine" and is dedicated to Nataliya Ivanivna Zykun, Doctor of Sciences in Social Communications, Professor, Head of the Department of Journalism, Ukrainian Literature and Culture. The publication covers the main milestones of the life and activity of N. I. Zykun, contains a list of her publications: monographs, textbooks, educational and methodological guides, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in journalism, journalism, the history of Ukrainian journalism, genre studies, media linguistics.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Зикун Наталія Іванівна : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Університет ДФС України, Наукова бібліотека. – Ірпінь: Видавництво УДФСУ, 2021. – 76 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).