Порівняльно-правова характеристика кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві України та окремих зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Івано-Франківськ
Анотація
Проведено порівняльно-правову характеристику кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві України та окремих зарубіжних країн (Таджикистан, Білорусь та Киргизія). A comparative legal description of criminal liability for crimes related to illegal transplantation in the legislation of Ukraine and some foreign countries (Tajikistan, Belarus and Kyrgyzstan).
Опис
Ключові слова
незаконна трансплантація, злочин, органи, тканини і клітини людини, трансплантати, illegal transplantation, crime, human organs, tissues and cells, grafts
Бібліографічний опис
Жерж Л. Порівняльно-правова характеристика кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві України та окремих зарубіжних країн / Л. Жерж // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми : зб. матер. шостої всеукраїнської наук.-практ. конф., 25 травня 2018 р., Івано-Франківськ / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Івано-Франківський юридичний ін-т. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 89–93.
Зібрання