Тенденції розвитку співпраці держав у запобіганні міжнародній злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Інтернаціоналізація злочинності, в тому числі збільшення числа злочинів, які зачіпають інтереси декількох держав, ускладнення способів скоєння злочинів зумовили необхідність співпраці держав, прийняття спільних заходів для боротьби з міжнародною злочинністю. Internationalization of crime, including increasing the number crimes affecting the interests of several states, complications of methods committing crimes led to the necessity of cooperation of states, adoption joint measures to combat international crime.
Опис
Ключові слова
міжнародна співпраця, міжнародна злочинність, запобігання злочинності, запобігання міжнародній злочинності., international cooperation, international crime, crime prevention, prevention of international crime.
Бібліографічний опис
Дідківська Г. В. Тенденції розвитку співпраці держав у запобіганні міжнародній злочинності / Г. В. Дідківська // Зб. матер. «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник, 3 жовтня 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 46–49.
Зібрання