Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми економіки
Анотація
У статті проведено макроекономічний аналіз впливу 10 показників соціально-економічного розвитку національної економіки на рівень економічної безпеки України. Обґрунтовано, що обсяги експорту й імпорту товарів і послуг найбільше впливають на рівень економічної безпеки національної економіки. Запропоновано під час прогнозування рівня економічної безпеки України враховувати тенденції динаміки показників експорту й імпорту товарів і послуг. The article presents the macroeconomic analysis of the impact of 10 indicators of socioeconomic development of the national economy on the economic security level of Ukraine. It is proven that export and import volumes of goods and services to the utmost influence the economic security level of national economy. While predicting the economic security level of Ukraine it is offered to consider the export and import indicators dynamics of goods and services.
Опис
Ключові слова
макроекономічний аналіз; рівень економічної безпеки; динаміка соціально-економічного розвитку., macroeconomic analysis; economic security level; dynamics of socioeconomic development.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України / В. В. Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 402–409.
Зібрання