Теоретичні підстави розробки проблеми податкової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі визначено напрями та умови забезпечення податкової безпеки держави. This material is defined directions and conditions for the provision of tax security of the state.
Опис
Ключові слова
податкова безпека, податок, податкова система, метод, оцінка, індикатор., tax security, tax, tax system, method, evaluation, indicator.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Теоретичні підстави розробки проблеми податкової безпеки держави / В. В. Мартиненко // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т ДПС України. –Ірпінь, 2015. – С. 303–306.
Зібрання