Цимбал Петро Васильович

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та присвячується Ректору міжрегіональної фінансово-юридичної академії, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Цимбалу Петру Васильовичу Покажчик містить нариси про життя та професійну діяльність П. В. Цимбала, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань. Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі кримінального права та криміналістики. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and is dedicated to the Rector of the Interregional Financial and Legal Academy, doctor of legal sciences, professor, honored lawyer of Ukraine Pyotr Vasyliovych Tsymbal. The index contains essays about the life and professional activity of P. V. Tsymbal, monographs, textbooks, educational and methodical manuals, articles from scientific collections and periodicals. The publication is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in achievements in the field of criminal law and criminology.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Цимбал Петро Васильович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; ред. С. М. Романчук ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна податкова служба України, Наукова бібліотека національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2012. – 92 с. – (Серія «Портрети вчених Національного університету ДПС України»).