Діяльність банків в умовах інформаційної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
У статті досліджено сутність цифрової економіки, визначено нові можливості, ризики і загрози фінансовій стійкості банків, досліджено досвід цифровізації банківських установ, сформульовані пропозицій щодо концептуальних засад її забезпечення в умовах інформаційної трансформації банківської системи. The article explores the essence of the digital economy, identifies new opportunities, risks and threats to the financial stability of banks, explores the experience of digitalization of banking institutions, formulates proposals for the conceptual foundations of its provision in the information transformation of the banking system.
Опис
Ключові слова
банк, банківська система, інформаційна економіка, цифровізація, bank, banking system, information economy, digitalization
Бібліографічний опис
Клюско Л. А. Діяльність банків в умовах інформаційної економіки / Л. А. Клюско, Н. В. Москаленко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2021. – № 1. – С. 126–140.
Зібрання